Helhedsforståelse
For at kunne understøtte disse processer er konsulenten nødt til at have en vis forståelse for, hvordan den konkrete ergonomiske rådgivning indgår i de helheder og kompleksiteter virksomheden og dens elementer består af.

Et klassisk eksempel på, hvordan dette har indflydelse på rådgivningsforløbet, er, at man ofte som ergonomisk konsulent kan vurdere en arbejdsproces som yderst belastende ud fra nogle objektive vurderingskriterier, men hvor to berørte medarbejdere af og til har diametralt modsatte oplevelser af belastningen, selv om det er den samme belastning, de udsættes for. Oplevelsen af hvor belastende arbejdsprocessen er kan både forstærkes og formindskes af en række individuelle og organisatoriske forskelle hos den enkelte medarbejder, hos gruppen og hos hele organisationen.

Epidemiologiske undersøgelser har påvist at psykosociale faktorer på arbejdspladsen spiller en rolle for forekomsten af lænderygbesvær: ”Specifikt er der evidens for en relation mellem lænderygsmerter og job tilfredshed, monotont arbejde, arbejdshastighed, interpersonelle forhold på arbejdspladsen, stress i forbindelse med krav til arbejdet, og den ansattes oplevede arbejdsevne. I tilgift, har ny evidens fra biomekaniske undersøgelser peget på en mekanisme, hvorigennem psykosocialt stress bidrager til en øget ryg belastning. Der er også evidens for, at udsættelse for psykosociale stressorer kan resultere i øget aktivitet i musklerne omkring ryggen, uafhængigt af den biomekaniske belastning[1]

 
Kendskab til disse helheder og kompleksiteter bliver derfor et vigtigt element i såvel dataindsamling, analyse, vurdering og rådgivning.
 

For at kunne forstå disse helheder og kompleksiteter, er det først nødvendigt for konsulenten, at han gør sig selv klar, hvilken organisationsforståelse han vil anvende i sit arbejde med virksomheden.
Under punktet ”ORGANISATIONSFORSTÅELSER” er angivet tre hovedretninger inden for dette område:

·         Den systemteoretiske organisationsforståelse

·         Den organisationskulturelle organisationsforståelse

·         Den systemiske organisationsforståelse

Valget af organisationsforståelse afhænger af såvel opgavens art, interessenterne og konsulentens egne værdier, organisationsforståelse og normalt anvendte løsningsmodeller. Det er derfor vigtigt, at konsulenten gør sig selv klart, hvilken organisationsforståelse, han lægger ned over opgaven, og om denne forståelse er den mest optimale ift opgaven, eller om den evt. skyldes egen magelighed – ”sådan har jeg jo altid gjort, og med et rimeligt resultat”.

I Erhvervs- og boligstyrelsen rapport angives flg. citat fra brugernes vurdering af konsulentkompetencer:
Konsulenterne skal sætte sig mere ind i firmaets sjæl og ånd”

 

Referencer

[1]  NAF – det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i en dansk oversættelse af "Musculoskeletal disorders and the workplace: Low back and upper extremities" fra 2001, der blev udformet af det amerikanske 'National Research Council' i samarbejde med 'the Institute of Medicine' ,