Tilpasningsevne
Som en del af konsulentens ergonomifaglighed og kommunikationsevner indgår som omtalt under procesforståelse også at kunne tilpasse og forhandle dataregistreringsmetoderne, analysemetoderne og løsningerne til den specifikke virksomhed – eller afdeling – det drejer sig om.
Dette medføre at konsulenten skal have kendskab til og erfaring i en bred vifte af dataregistreringsmetoder, analysemetoder og løsningsmodeller, samt kunne være i stand til at kombinere og videreudvikle på disse efter klientens behov.

Samarbejdsteorier bliver herved også et vigtigt element i konsulentens ”værktøjsrygsæk”. Se nærmere under ”SAMARBEJDSTEORIER

I Erhvervs- og boligstyrelsen rapport angives flg. citat fra brugernes vurdering af konsulentkompetencer:
”Konsulenterne skal kunne tilpasse løsningerne til den enkelte virksomhed i stedet for at komme med standardløsninger. Der er ingen virksomhed, der er ens”