De ergonomifaglige teorier er den baggrundsviden, som adskiller den ergonomiske konsulent fra de andre rådgivende konsulenter på arbejdsmiljøområdet.

Teorierne omfatter anatomisk og fysiologisk viden som kerneområder og erhvervspsykologisk m.v. som sideområder indenfor flg. hovedemner :

  • Manuel håndtering (løft, bæring, skub og træk)
  • Arbejdsstillinger og -bevægelser
  • EBA/EGA
  • Ergonomisk projektering og design

 

 

Teorierne:

Under teorierne vil relevante vurderingskriterier - herunder forskellige grænseværdier - blive gennemgået.
Metoder til at registrere, vurdere og analysere arbejdsprocesser indenfor de enkelte hovedemner, bliver gennemgået under hjemmesidens hovedpunkt "Værktøjer"