Belastende

faktorer ved løft

 

 

Ved løft under optimale betingelser af 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg og 0 kg kan kompressionkraften i lænden beregnes til 1750 N, 2500 N, 3250 N, 4000 N, 4750 N og 5500 N.
Ved uhensigtsmæssige løft, asymmetriske belastninger, lang afstand til byrde fra krop, løft under sidebøjning og rotation af tilsvarende byrder vil kompressionkraften i lænden forøges med helt op til 200 %.
[1]

 

De belastende faktorer ved løft er [2]:

  • Byrdens vægt
  • Rækkeafstanden under løftet
  • Samlet løftemængde/gentagne løft
  • Byrdens beskaffenhed
  • Den fysiske anstrengelse
  • Arbejdsstedets beskaffenhed
  • Arbejdsforhold i øvrigt

[1] Arbejdsfysiologi, bind 1 kap. 4, Arbejdsmiljøinstituttet 1995

[2] Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 ”Løft, træk og skub”