Værktøjer:

 

Manuel håndtering:
- Løft
-
Bæring
-
Skub og træk

 

EGA:

 

Arbejdsstillinger:

Links:

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

 

I nedenstående tabel er der listet en række metoder/værktøjer til at vurdere EGA.

Man bør altid starte med de 2 øverste, idet det er disse Arbejdstilsynet lægger til grund for deres påbudspraksis.

 

I de tilfælde, hvor man i Arbejdstilsynets modeller skal undersøge løftene nærmere (gult område), kan man anvende de andre modeller til at lave denne vurdering.

 

Klik på navnet i tabellen, og værktøjet vil åbnes

 

 

Navn

Klik på navn

Faktorer

Kommentar

Arbejdstilsynets model til vurdering af EGA

- PDF-fil

- Elektronisk

Repetitivitet

Tid

 

Den gamle klassiske model.

Ud over de differentierede faktorer indgår flg. forværrende faktorer:

- kraftanvendelse

- arbejdsstlling

- opmærksomhed/koncentrations-, syns- eller hørekrav

- handlemuligheder

 

 

Arbejdstilsynets interne instruks om påbudspraksis ved EGA

- PDF-fil

- Elektronisk

 

Varighed

Intensitet

Forværrende faktorer

Jobrotation

En udvidelse af den "gamle" model fra At-vejledning D.3.2 "Ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde".

Den svenske model

- PDF-fil

- Elektronisk

Arbejdscyklus

Arbejdsbevæegsler og -stillinger

Handlingsmuligheder

Arbejdsindhold, uddannelse, oplærings- og kompetencekrav

Ud over de 4 differentierede faktorer indgår flg. forværrende faktorer:
- højekrav til kraft, præcision eller hastighed i arbejdsbevægelserne

- belønningssystem som først og fremmest præmierer kvantitet

- uventede forstyrrelser (fx produktionsstop) i produktionen, som arbejdstageren ikke kan kontrollere

- sociale relationer og støtte på arbejdspladsen er svage

 

Kombinationsmodellen (praksismodellen)

- PDF-fil

- Elektronisk

 

Varighed/uge

Tid med ensartede bevægelser i observationsperioden

Antal bevægelser/minut

Instruktionsbehov

Fastlåst arbejdsstilling

Synskrav/præcisionskrav

Statisk holdearbejde > 10 sek.

Fastbundet arbejde

Vrid i lænd/ryg

Rækkeafstand > 30 cm

Vrid/kræfter i fingre, albue. håndled, arme

Andre faktorer

Repetitivitet

 

En model, som jeg ikke ved, hvor oprindeligt stammer fra, men har fået den af nogle kolleger.

De forskellige faktorer er ikke differentierede - man forholder sig alene om de er til stede. Der er dog en nærmere definition på de enkelte faktorer.

 

Derimod er der en slags grænseværdi indarbejdet i modellen, idet der angives forskellige kombinationer af EGA-arbejde som anbefalelsesværdig.

 DS/EN 1005-OCRA-modellen

- PDF-fil

- Elektronisk

 

Vægt

Referencemasse

Vertikal placering

Vertikal forskydning

Horisontal placering

Asymmetrivinkel

Greb

Løftefrekvens

Arbejdets varighed

En-hånds betjening

To-mands løft

Yderligere fysisk krævende opgaver

 

 

 

 

 

Er først og fremmest udarbejdet til at vurdere EGA ved ny-projektering af maskiner og produktionslinier, men jeg vurderer at den også kan bruges til EGA generelt.

 

Vurderingen er meget tidskrævende, fordi man skal ind og tælle antal bevægelser (tekniske handlinger(  i hhv højre og venstre OE.

 

Der er rigtigt mange faktorer, man kan "skrue" på, når man skal vurdere på/rådgive om, hvad man kan gøre for at minimere belastningen.

 

Som den eneste EGA-model, jeg kender til, kommer vurderingen ud som en farve og et tal. Tallet kan bruges til at forudsige antallet af personer med besvær. Men det kan også bruges til at fastlægge nogle konkrete mål for EGA-indsatsen, og ikke mindst - også dokumentere indfrielsen af disse mål

 

 

 

Copyright ® 2012 Den ergonomiske konsulent Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent