YourDomain.Com © 2006 

Den ergonomiske konsulent

Skub og træk

 

Skub og træk med forskellige tekniske hjælpemidler er ofte en hensigtsmæssig løsning på at minimere eller fjerne de sundhedsskadelige belastninger ved løft og bæring af tunge eller mange byrder.
Man skal dog være opmærksom på, at vores viden om belastninger og optimale forhold ved skub og træk ikke er så udbygget som vor viden ved løft og bæring.
Endvidere skal man være opmærksom på, at selv om det alt andet lige er mere hensigtsmæssigt at bruge tekniske hjælpemidler, der skal skubbes og trækkes end at løfte/bære, så ser man ofte nogle væsentlige større byrdevægte, der transporteres ved skub/træk, hvilket i sidste ende kan give nogle andre og måske væsentlige større belastninger.
Når man vurderer skub- og træksituationer, er der derfor en række faktorer, der skal indgå i analysen af om arbejdet er belastende.

De faktorer, der indgår i vurdering af, om en proces med skub og træk har en skadelig belastninger, er:

·          transportmateriellets design og vedligehold

·         transportvejens underlag, længde og pladsforhold

·         synsforhold

·         byrden - dens vægt og stabilitet

·         hastigheds- og retningsændringer

·         arbejdsmetode,  arbejdsstillinger og -bevægelser

·         arbejdets frekvens og varighed.

·         personafhængige faktorer

For at kunne forstå disse faktorer, er det nødvendigt at genopfriske Newtons tre love:

 

 

 

 

 

 

 

 

Newtons 1. Lov:
Et legeme, der befinder sig i hvile eller i jævn bevægelse, vil forblive i denne tilstand, så længe det ikke påvirkes af en ydre kraft

 

 

Newtons 3. Lov:
Når et legeme påvirker et andet legeme med en kraft, aktion, bliver det selv påvirket med en lige så stor og modsat rettet kraft, reaktion

 

De kræfter, der påvirker vores legeme, kan opdeles i dem, der kommer udefra, altså de ydre kræfter, og dem der opstår inde i kroppen, altså de indre kræfter

 

De ydre kræfter ved skub og træk er:

·         Tyngdekraften (på byrden, hjælpemidlet og kroppen).
Her er det vægten af byrde/hjælpemiddel/krop og tyngdekraftens retning på bevægelsesretningen, der har indflydelse på kraftens størrelse.

·         rulle- eller gnidningsmodstanden mellem hjælpemiddel og underlag

 

Ved at nedbringe de ydre kraftkrav, vil derved reducere de indre kraftkrav. Det vil derved medføre, at den krævede relative MVC i kroppens muskler nedsættes, og derved en reducering af belastningen på såvel muskler, led, ligamenter, knogler og disci.

 

AMI har i deres rapport 38/1992 ”Træk og skub af 2- og 4-hjulede vogne” beregnet flg. kompressions- og forskydningskræfter i lænderyggen i igangsætningssituationen i relation til den ydre vandrette kraft for hhv. træk og skub:

Kompressionskraft (N)

Forskydningskraft (N)

Ydre kraft

Træk

Skub

Træk

Skub

50 N

1835

2257

164

114

100 N

1761

2316

203

84

200 N

1613

2432

283

24

300 N

1466

2548

362

-36

350 N

1393

2605

402

-65

400 N

1318

2662

441

-95

 

 

Newtons 2. Lov:
Et legeme skal påvirkes af en ydre kraft for at ændre bevægelseshastighed eller bevægelsesretning.
For et legeme med massen m kan loven udtrykkes ved ligningen:
Kraft = masse * acceleration (F = m * a)